Algemene Voorwaarden

Bij terbeschikkingstelling van uitzendkrachten aan inleners en inzet van zzp’ers bij opdrachtgevers werken wij [en de franchisenemers/vestigingen] samen met JEX. Op overeenkomsten met inleners zijn algemene voorwaarden van toepassing die zijn te raadplegen door hier te klikken.